Digiasema tukee kymenlaaksolaisten pk-yritysten digitalisaatiota.
Digiasennetta yrityksille!

Di­gi­a­se­mal­ta maksutonta kartoitusta ja sparrausta pk-yrityksille

Yrit­tä­jä An­ni­ka Kank­ko­nen on hyö­dyn­tä­nyt Di­gi­a­se­ma Ky­men­laak­son mak­sut­to­mia pal­ve­lui­ta. Di­gi­a­se­man tar­jo­a­mas­sa mak­sut­to­mas­sa di­gi­kar­toi­tuk­ses­sa sel­vi­te­ttiin asi­an­tun­ti­jan avul­la, mi­ten yri­tyk­sen di­gi­o­saa­mis­ta voi­daan pa­ran­taa. Jo kol­mi­sen­kym­men­tä ky­men­laak­so­lais­ta yri­tys­tä on pääs­syt di­gi­kar­toi­tuk­sen kaut­ta mak­sut­to­maan di­gis­par­rauk­seen.

Kybertuskaa – ja siihen lievitystä – luvassa 21.3.2024 

Suomalaisia yrityksiä riivaavat useat eri kyberuhat ja -hyökkäykset. Kun kyberkriisi iskee, oletko valmis?

Tieto- ja kyberturvalle omistettu Kybertuska-päivä järjestetään jo toisen kerran Kotkassa ja verkossa to 21.3.2024 klo 8.30–16!