Digiasema tukee kymenlaaksolaisten pk-yritysten digitalisaatiota.
Digiasennetta yrityksille!

Yrityksen kehittämisavustus

Kehittämisrahoitusta myönnetään yritysten erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Hankkeet voivat olla esimerkiksi tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen liittyviä.

Niillä täytyy olla merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan, uusiutumiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn. Myös työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä.

Palvelun tuottaja

Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskukset

50 % omarahoitusosuus, investoinneissa 80-90 % omarahoitus

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskukset https://rakennerahastot.fi/etela-suomi-yritysrahoitus

Rahoitusta PK-yrityksen kehittämiseen