Digiasema tukee kymenlaaksolaisten pk-yritysten digitalisaatiota.
Digiasennetta yrityksille!

Yrityksen IT-kartoitus

It-Kartoitus

Kartoitusraportti kattaa kaikki asiakkaan kanssa yhdessä määritellyt ja rajatut laitteet, ohjelmistot ja palvelut sekä koulutukset, huolto-, asennus- ja ylläpitotehtävät. Raporttiin sisältyvät asiat ja aiheet dokumentoidaan raportoijan toimesta ja ne perustuvat asiakkaalta saataviin tietoihin. Kartoitusraportin avulla pyritään selvittämään asiakkaan laite- ja ohjelmistoympäristön nykytila, tarjolla olevat tukivaihtoehdot, sekä mahdolliset asiakkaan ympäristöön liittyvät ongelmakohdat ja kehityskohteet.

 • Työasemat ja tietokoneet
 • Mobiililaitteet
 • Tulostusympäristö
 • Tietoturvasovellukset
 • Varmistuspalvelut
 • Tiedonhallinta
 • Toimistosovellukset
 • Palvelinympäristö
 • Verkkolaitteet
 • AV-ratkaisut
 • Toiminnanohjaus ja muut ohjelmistot
 • Ylläpitopalvelu

 

Työvaiheet: Kartoituslomakkeen täyttö, keskustelu ja kartoitus yrityksen tiloissa.

Loppuraportti : Nykytila, tavoitetila ja ratkaisuehdotukset.

Palvelun tuottaja

E.Kylmälä Oy

0-40€/h

Yhteystiedot

myynti@kylmala.fi tai
laitemyynti 05-740 3139

Kartoitusraportti kattaa IT-laitteet, ohjelmistot ja palvelut sekä koulutukset- ja ylläpitotehtävät.