Digiasema tukee kymenlaaksolaisten pk-yritysten digitalisaatiota.
Digiasennetta yrityksille!

XGS – Peliteknologian tulevaisuuden tarpeet ja osaajat

Peliteknologioiden kasvava käyttö kaikilla toimialoilla luo uusia innovaatioita, jotka vaativat uutta osaamista. XGS-hanke vastaa tähän tarpeeseen.

 

TAVOITTEET

Peliteknologiaosaamisen kasvattaminen tulevaisuuden työelämätarpeisiin yli toimialarajojen. Koulutusyhteistyön lisääminen teknologian ja muiden alojen välillä. Eri kouluasteiden koulutusten tuominen lähemmäs toisiaan teknologian alalla. Peliteknologian koulutukseen liittyvän TKI-toiminnan vahvistaminen.

Hankkeen kohderyhmän työllistymisen parantaminen ja osaajien tason nosto. Peliteknologian osaamisen laajentaminen uusille toimialoille yhteistyössä opetuksen ja yritysten kanssa. Työelämän tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen ja uusien kasvumahdollisuuksien synnyttäminen.

Alan yhteisöllisyyden kasvattaminen monikulttuurisessa ympäristössä, monen koulutusalan tukemana ja sen kautta työelämän toimijoiden ja opiskelijoiden tuomisen lähemmäs toisiaan. Työn ja koulutuksen paremmin yhteen sovittaminen ja jatkuvan oppimisen mallin kehittäminen.

Alueellisen osaamisen näkyvyyden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Yritysten välisen yhteistyön lisääminen ja alueellisten toimijoiden verkostoitumisen mahdollistaminen.

Palvelun tuottaja

Xamk

Maksuton palvelu

Yhteystiedot

Jani Ruotsalainen (projektipäällikkö) jani.ruotsalainen@xamk.fi
puh. +358 50 534 1105

Peliteknologioiden kasvava käyttö luo uusia innovaatioita, jotka vaativat uutta osaamista.