Digiasema tukee kymenlaaksolaisten pk-yritysten digitalisaatiota.
Digiasennetta yrityksille!

Tietoturvakartoitus

Kyberturvan tilannearvio ja kehitysehdotukset tietoturvakartoituksen muodossa.

Tietoturvakartoituksessa käydään läpi kyselykartoituksena yrityksen tietoturvan tila ja annetaan tästä kehitysehdotukset.

Tietoturvakartoitus kattaa laajasti yrityksen tietoturvan tilan ja pitää sisällään

Hallinnollinen tietoturva – Tietoturvan johtaminen ja hallinnointi.

 

Kartoituksessa käydään asiakkaan johdon ja/tai IT-vastaavan kanssa asiat:

Henkilöstön tietoturva – Henkilöstön vastuut, roolit ja ohjeistus

Toimitilojen tietoturva – Toimitilojen ja laitteiden fyysinen suojaaminen

Laitteiden tietoturva – Käytettävien laitteiden yleinen suojaaminen

Ohjelmistojen tietoturva – Käytettävien ohjelmistojen tietoturva

Tietoliikenteen turvallisuus – Tiedon siirtoon liittyvä turvallisuus

Tietoaineiston turvallisuus – Tietoa sisältävien dokumenttien käsittely

Riskien minimointi aloitetaan perusasioista.

 

Työvaiheet

Kartoituslomakkeen täyttö ja kartoituspalaveri: Asiakas täyttää ennakkoon kartoituslomakkeen ja yhdessä asiakkaan kanssa vastaukset käydään läpi keskustellen ja tarkentavien kysymysten muodossa.

Loppuraportin teko: Loppuraportti valmistellaan kartoituslomakkeen ja keskustelun pohjalta.

Loppuraportin esittely: Käydään läpi puutteet, havaitut epäkohdat, toimenpide ehdotukset ja toteutus ja aikataulu.

Palvelun tuottaja

E.Kylmälä Oy

n. 500€ alv0%

Yhteystiedot

myynti@kylmala.fi
tai laitemyynti 05-740 3139

Tietoturvakartoituksessa käydään läpi yrityksen tietoturvan tila ja annetaan kehitysehdotukset.