Digiasema tukee kymenlaaksolaisten pk-yritysten digitalisaatiota.
Digiasennetta yrityksille!

Robocoast

ROBOCOAST – EDIH OSAAMISKESKITTYMÄ

Robocoast EDIH -konsortio on 15 korkeakoulun ja kahden kehittämisyhtiön yhteistyöverkosto, Euroopan Komission hyväksymä Digital Innovation Hub (DIH).

EDIH-organisaatiot, eli European Digital Innovation Hubit toimivat yrityksille matalan kynnyksen kontaktipisteinä, joiden kautta yritys löytää tarvittavan osaamisen, koulutuksen, asiantuntijaresurssit, kumppanit tai kehitysympäristöt erityyppisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen ja toiminnan modernisointiin. Apua on tarjolla myös rahoituksen hakemiseen.

Robocoast EDIH -konsortioon kuuluu 15 suomalaista korkeakoulua ja kaksi elinkeinoyhtiötä yhdeksästä eri maakunnasta. Konsortion koordinoinnista vastaa Prizztech Oy.

Konsortio on verkottunut vahvasti niin muiden EDIH-organisaatioiden kuin myös palvelutoiminnan kannalta seuraavien keskeisten kansallisten toimijoiden kanssa; CSC, EEN, DIMECC, EIT Digital, Tieke ja Crazy Town.

 

ROBOCOASTIN TOIMINTA JA TAVOITTEET

Robocoastin tavoitteena on Robocoast-yritysten kasvun tukeminen sekä alueen teollisuus- ja palveluyritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen. Verkostossa tunnistetaan aktiivisesti kehittämistarpeita ja käynnistetään yritystarvelähtöisiä modernisointi- ja T&K-projekteja.

Lopputuloksena olla esimerkiksi robotin tai tekoälyratkaisun uusi prototyyppi tai entistä tehokkaampi tuotantolinja tai palvelu.

Keskeinen osa Robocoastin toimintaa on tarjota Living lab -palvelua, jonka avulla teollisuuden, palveluiden tai julkisen sektorin organisaatiot pääsevät testaamaan uusia teknologiaratkaisuja aidossa käyttöympäristössä.

Robocoast EDIH -konsortio toteuttaa EDIH-palveluaan toimimalla lähellä yrityksiä ja tunnistamalla yritysten modernisointiin liittyviä haasteita sekä hakemalla niihin parhaiten soveltuvia menetelmiä ja ratkaisuja. Lisäksi Robocoast EDIH -konsortio välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista ja TKI-ympäristöjä sekä myös teknologiakumppaneita yritysten tarpeisiin.

 

VAHVUUKSINA KYBERTURVA, ROBOTIIKKA JA TEKNOLOGIA

Teknologianäkökulmasta Robocoast EDIH -konsortion vahvuuksia ovat kyberturvallisuus-, tekoäly- sekä automaatio- ja robotiikkaosaaminen.

Robocoast tukee digitaalista muutosta kyberturvallisuuden, robotiikan, energiateknologian, tekoälyn, data-analytiikan, 5G:n ja esineiden internetin avaintaitojen avulla.

Palvelemme vientiteollisuutta ja muita toimialoja sekä startup- ja high-tech-yrityksiä. Jäsenten kehittämät tuotteet ja palvelut keskittyvät vientiteollisuuteen ja sen alihankintaketjuihin, edistykselliseen valmistukseen, tieto- ja viestintäteknologiaan sekä energia-alaan.

Robocoast EDIH -konsortio on Euroopan Komission valitsema EDIH-osaamiskeskittymistä, joita on Suomessa neljä kappaletta. Kaiken kaikkiaan Eurooppaan valittiin 136 EDIH-organisaatioita.

Lue lisää Robocoastista: https://robocoast.eu/

 

Palvelun tuottaja

Prizztech Oy

Maksuton palvelu

Yhteystiedot

Elina Saarela (projektipäällikkö) elina.saarela@xamk.fi

Robocoast EDIH -konsortio tukee suomalaisten teollisuus- ja palveluyritysten kasvua ja kilpailukykyä