Digiasema tukee kymenlaaksolaisten pk-yritysten digitalisaatiota.
Digiasennetta yrityksille!

Kaipaako Kymenlaakso buustia digi­kehitykseen?

Digipalvelut, toimiva ja tietoturvallinen työympäristö, tekoälyn hyödyntäminen… Yritysten digitalisaatio näkyy suoraan kilpailukyvyssä ja kannattavuudessa.

Digitaalisen alan kehittyminen ja digitalisaation edistyminen näkyy suoraan Kymenlaakson taloudessa työpaikkoina ja veroeuroina. Kymenlaakson on tärkeää pitää huolta siitä, että alueen yritykset jatkavat liiketoimintansa ja toimintojensa digitalisaatiota pysyäkseen kilpailukykyisinä.

Miten digikehitystä voidaan tukea?

Yksi alueen digitalisaatiota hyödyntävien pk-yritysten tärkeimmistä kehitystarpeista on kyberturvallisuus. Kyberturvallisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti myös ICT-alan yrityksissä.

Moni yritys kaipaa apua digitaaliseen markkinointiin ja myyntiin. Myös yritykselle kertyvän datan hyödyntämiseen tarvitaan lisää osaamista ja käytännön ratkaisuja.

Kymenlaakson digikehitystä voidaan vauhdittaa lisäämällä yhteistyötä niin yritysten, oppilaitosten, kehittämisyhtiöiden ja muiden julkisten yrityskehitystoimijoiden sekä rahoittajatahojen kesken. Tässä kohtaa kuvaan astuu Digiasema Kymenlaakso.

Mikä ihmeen Digiasema Kymenlaakso?

Digiasema Kymenlaakso kokoaa yhteen kymenlaaksolaisille yrityksille suunnatut digipalvelut sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Verkkopalvelun avulla alueen yritysten on helppo löytää omiin tarpeisiisi sopivia digipalveluja ja koulutuksia. Digiasemalta yritykset saavat maksutonta apua oman digiosaamisen ja kehitystarpeiden kartoittamiseen.

Digiasema Kymenlaakso tarjoaa alan ammattilaisille räätälöityjä koulutuksia ja pienryhmävalmennuksia. Koulutusteemojamme voivat jatkossa olla esimerkiksi digitaalinen myynti ja markkinointi, kyberturvallisuus, uudet palvelumallit sekä tekoälyn hyödyntäminen.

Miksi Digiasema on olemassa?

Digiasema Kymenlaakso on alueen Digital Innovation Hub – digitaalinen innovaatiokeskittymä, joka on Euroopan Unionin luoma konsepti. Sen taustalla on pyrkimys tukea pk-yrityksien digitalisaatiokehitystä ja nostaa EU-alueen kilpailukykyä digitaalisissa palveluissa ja tuotteissa verrattuna kilpaileviin talousalueisiin, Aasiaan ja USA:han.

Digiasema Kymenlaaksoa ylläpitää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu yhdessä Kymenlaakson kehittämisyhtiöiden Cursorin ja Kinnon kanssa. Digiasemaa toteutetaan Uudenmaan ja Kymenlaakson Liiton kautta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta (EAKR) rahoitettavassa DIH Kymenlaakso – Digibuusteri -hankkeessa.

Jutun tietolähteenä on hyödynnetty Kymenlaakson digitaalinen ekosysteemi -selvitystä, tekijä Marie Skavø-Sinisalo/Xamk.